Namnskylt i vården, en liten men viktig detalj

Att bära en namnskylt i ditt arbete som läkare, sjuksköterska, undersköterska skapar en ökad samhörighet mellan dig och patienten.

När man som vårdtagare söker vård så kan man vara osäker. Men med att få se namnet på den personen som ska vårda och hjälpa en bidrar till ett lugnare samtal och vårdtillfälle. Att få ett namn på personalen gör också att den man har framför sig blir mer mänsklig. Man ser personalen som en person och inte bara vårdgivare. Vilket i sig är en förutsättning för att vården ska bli god.

Designa din egna namnskylt

En namnskylt på dig som arbetar som sjuksköterska, undersköterska eller läkare främjar vårdgivaren och patientens känsla av gemenskap och samhörighet. Som vårdgivare måste du få din patient att känna förtroende för dig för att kunna ge en rättvis och fördelaktig behandling.

Namnskylt, ett personligt intryck

Namnskylten är det första man som patient ser i det första mötet. Tryggheten i att få se vem man pratar med samt vilket yrke du har är viktigt för en god och säker vård.

En namnskylt skapar ett mer personligt intryck. Nu kan du designa och beställa din egna namnskylt på nätet. Då kan alla du möter se vad du heter och snbbare få en relation till dig.