Träna upp hjärnan för att bli smartare

Hur gör du för att bli smartare än personer i din omgivning? Här kan du läsa om intelligenskvot och hur du kan träna upp din smarthet med hjälp av enkla knep som till exempel daglig hjärngympa och olika övningar.

I takt med att dagens befolkning växer, ökar också kraven på skolor och all kunskap som lärs ut. Föräldrar vill att deras barn ska få en bra utbildning, vara allmänbildade och bli smartare. Denna sidan är dedikerad till smarthet och olika metoder du kan använda för att utveckla din hjärnkapacitet.

Intelligenskvot

Många människor har hört talas om IQ eller så kallat intelligenskvot. Det mäter helt enkelt en människas logiska tänkande under problemlösning. På så sätt kan man fastställa hur intelligent en människa är. Ju högre IQ man har desto smartare är man. De flesta av dagens befolkning ligger i genomsnitt runt 100 på skalan. Mensa är en organisation för personer med högt IQ och för att bli medlem där måste man ha ett IQ på minst 131. Detta fastställs genom ett test med olika frågor och övningar. Mensa organiserar träffar och konferenser där likasinnade människor kan mötas upp för diskussioner och för att stimulera och utveckla deras hjärnkapacitet ytterligare.

Metoder att använda för att träna upp din hjärnkapacitet

Det finns olika metoder som kan träna upp en individs hjärnkapacitet. Det kan vara så enkelt som att läsa en bok. Oavsett vilken typ av läsning så stimuleras hjärnan och utvecklas mer. Helst ska man läsa kluriga böcker som får en att tänka till lite extra och på så sätt träna upp sitt logiska tänkande.

Ett annat sätt att utvecklas kan vara genom att använda sin kreativitet. Det kan vara allt från att lära sig ett nytt språk, måla eller skriva poesi. Så länge man använder sin fantasi och lär sig något nytt så utvecklas hjärnan. Det finns också olika intelligenstester och övningar som samtliga kan ta del av på internet. Det finns också speciella program där man kan utföra dagliga övningar för att hjärnan ska stimuleras. Övningarna varierar mellan logiska, matematiska och kreativa uppgifter. Ju mer du övar upp din logik inför problemlösning, desto smartare blir du. Så länge hjärnan får arbeta stimuleras hjärncellerna och kan utvecklas ytterligare.

På denna sidan pratar vi om begåvning och smarthet. Vi diskuterar olika sätt som kan göra dig smartare och ger tips om hur du kan träna upp din hjärnkapacitet.