Dagliga tips för att bli smartare

Bli en läslus

Det kan låta tjatigt men faktum är att läsning till hög grad påverkar din intelligens och inre kunskapsbank. Att variera sin läsning skapar goda förutsättningar till en god allmänbildning, vilket inte bara är ett steg i processen att bli smartare utan även en fördel rent socialt. Den som kan lite om mycket har ett stort utbyte med många människor och kan på så vis interagera i samhället på ett intressant och inspirerande sätt.

Ett tips när det kommer till nyhetsläsning är att inte bara fokusera på de kortare journalistiska artiklarna utan även ge tid till att läsa debattartiklar och krönikörer. De förstnämnda skapar rum för både ideologitänkande och en politisk förståelse medan krönikörer bland annat syftar till att få läsaren att reflektera över det skrivna ämnet.

Man tränar helt enkelt hjärnan på flera plan när man läser, oavsett om det är skönlitteratur, nyheter eller vetenskapsartiklar.

Umgås med spännande människor

Var inte rädd för att öppna nya dörrar till världar du tidigare inte kommit i kontakt med. Människor med helt andra erfarenheter och kunskapar än dig själv är en sann upplevelse för dig som person då du ständigt får reda på nya saker och andra sätt att tänka än de du varit van vid. Det kan handla om allt från att umgås med människor från andra kulturer och länder till att testa på nya fritidsaktiviteter man spontant inte skulle ha valt.

Människan är nämligen av sådan art att vi trivs bäst med likasinnade, men det innebär även att vardagen lätt kan bli väldigt slentrian utan spänning. Just därför kan man med fördel leta sig till nya miljöer med människor som rent karaktärsmässigt inte tillhör ens egna ”rum”.

Fråga aldrig för lite

Vem har inte känt hur barnens eviga frågande testat tålamodet till sin yttersta gräns? Men faktum är att frågande ger svar, vilket helt logiskt innebär att man breddar sin kunskap och får förståelse för tidigare obekanta saker. Man ska därför, barn som vuxen, inte vara rädd för att ställa frågor oavsett det är på jobbet, i skolan eller bland familj och vänner. Självklart är det upp till en själv att bedöma när en fråga är värd sin tid, men så länge det handlar om personlig utveckling och ett steg i vägen mot att bli mer lärd är det ingenting som säger att frågande är fel.

Stimulera hjärnan

Att låta hjärnan jobba varierat och kreativt är ett av de bästa sätten för att stimulera vår intelligens och kunskapsbank. Håll i gång ditt tänkande på ett stimulerande sätt genom att exempelvis spela spel, läsa, argumentera och leka med barnen. Det sistnämnda är definitivt att anamma då barnens kreativitet och fantasi på ett fördelaktigt sätt stimulerar både kropp och knopp. Man lär sig dessutom mycket av barn genom att observera och analysera deras lekande i så väl tal som rörelse. Föremål som är självklara för oss vuxna kan i barns ögon få en helt annan innebörd, vilket på ett positivt sätt kan bidra till att även vi blir mer kreativa i vårt tänkande.

Som avslutning bör även träning och fysisk aktivitet nämnas som tips för den som vill förbättra sin intelligens och hålla hjärnan pigg. Den som har en något sålunda aktiv vardag ämnar hålla sin kropp i bättre skick än den som ligger på soffan. Man förebygger inte bara kroppsliga åkommor utan även symptom som utbrändhet och depression, vilket i hög grad påverkar hjärnan negativt.