Om du upplever ett urologiskt obehag – sök hjälp

Män såväl som kvinnor kan bli drabbade av urologiska besvär. Urologi innefattar sjukdomar i urinvägarna, samt prostatan och könsorganet hos män. Obehaget kan te sig olika beroende på den bakomliggande orsaken. Du kan exempelvis ha ont vid urinering, erektionsproblem eller inkontinens. Oavsett symptom bör du alltid uppsöka vård för dina urologiska obehag.

Urologiska problem

De urologiska problemen är inte alltid en sjukdom eller ett permanent tillstånd. Män kan exempelvis få erektil dysfunktion på grund av stress och en inaktiv livsstil. Då hjälper det oftast med motion och att stressa mindre. Med det sagt kan problematiken även uppstå vid bland annat diabetes, depression eller åderförkalkning.

Ett vanligt förekommande besvär i urinvägarna är inkontinens. Det här innebär att det läcker ut en liten mängd urin, antingen för att det är svårt att sluta tätt eller att blåsan inte töms helt vid toalettbesöket. Problemet med urinläckage kan man dock oftast lindra med hjälp av bäckenbottenträning.

Mer allvarliga urologiska sjukdomar är blåssten, urinblåsecancer och prostatit vilka många gånger kräver kirurgiska ingrepp. Därför är det viktigt att få symptomen utredda av en urolog. på den här sidan finns mer information om urologiska problem som kan uppstå och hur behandlingarna går till.