Produkter för vårdutbildningar

I vårdutbildningar förekommer många praktiska moment, som kräver övning innan studenterna går ut i praktik. Det kan handla om enstaka produkter för till exempel blodtrycksmätning men också utrustning för hela metodrum.

Förr kunde det vara svårt att hitta vårdmaterial samlande på en och samma handelsplattform men nu för tiden finns det många bra nätbutiker för detta ändamål köp på nätet.

Förflyttningsteknik och utrustning

Träning på förflyttning av patienter eller vårdtagare är grunden i vårdutbildningar. Det finns enklare hjälpmedel som vridplattor, glidbrädor, vårdbälten till avancerade personlyftar. Tekniken kan du lära teoretiskt men du måste öva praktiskt för att det ska bli en färdighet.

Modeller för blodprovstagning

Ett moment som kräver mycket träning är venprovstagning. En modell med en arm som innehåller en rödfärgad vätska fungerar utmärkt att börja öva momentet på. Armarna har utbytbara delar och har en mycket lång livstid, en bra investering i utbildningsmiljön.

Träning för hjärt- lungräddning

Otroligt viktigt inslag i alla vårdutbildningar är hjärt- lungräddning. Ju fler personer som är utbildade desto fler människor kan räddas efter hjärtstopp, både på sjukhus och ute i samhället. En enkel docka att öva på som ger goda kunskaper på ett enkelt och effektivt sätt. Luftvägsstopp är också ett allvarligt tillstånd som det krävs teknik för att avhjälpa.